sábado, 15 de mayo de 2010

Mobilització del 31/05 en contra de l'atur i de la crisi


Companyes i companys del grup, és important que a les concentracions del dia

31 de maig participem quants més de nosaltres millor per tal de traspassar al

govern i als partits parlamentaris la inquietud que ens crea l'actual situació de crisi

generalitzada i l'atur que molts de nosaltres patim o que podem arribar a patir. Fins

el moment tant el govern com les forces parlamentàries s'han vist incapacitades

per a arribar a acords que facin sortir el país d'aquesta situació i veiem com les

nostres perspectives de futur i les nostres condicions de vida es deterioren doncs

les cobertures d'atur actuals estan pensades per a una situació normal de

l'economia i no per a situacions excepcionals com la actual. Volem traspassar aquesta

inquietud per tal que s'escolti la nostra veu i se'ns tingui en compte, que no ens

redueixin a nombres d'una estadística, a votants o a afiliats, doncs som persones i

tenim dret a que es respecti el nostre dret a viure dignament i a poder alimentar a les

nostres famílies.

Hem desenvolupat una serie de propostes de mesures per a traspassar als governants i representants que creiem urgents i que podrien treure'ns ràpidament d'aquesta situació si tenen autèntica voluntat de fer-ho. Però com es tracta de mesures poc acords amb les demandes que la CEOE i Foment exigeixen necessiten del més ampli recolzament possible de totes i tots els que ens trobem en aquesta situació, independentment de la ideologia particular de cada un de nosaltres, doncs no es tracta de mesures nascudes d'una ideologia política concreta si no del sentit comú i del benestar de la majoria. Aquestes mesures que demanem són les següents:

1)Creació de plans de formació amb places flexibles que absorbeixin com a mínim al 80% dels sol·licitants i no amb la limitació actual d'un nombre de places predeterminat.
2)Augment de la ocupació a Catalunya mitjançant l'aplicació de dues polítiques complementàries. En primer lloc la reducció de les actuals jornades laborals de les 40 hores setmanals a 32, la qual cosa no només facilitaria la conciliació laboral i familiar dels treballadors actuals si no que tenint en compte que la població activa amb feina de Catalunya és d'uns 3.098.000 crearia automàticament 442.000 llocs de treball, un 65'3% de les necessàries. L'altre política necessària seria incrementar els nivells de la població empleada a l'administració a nivells propers als dels països avançats d'Europa, com França, Suècia o Noruega, passant d'aproximadament un 8'5% a un 14% (encara per sota d'ells), la qual cosa significaria la creació de 231.000 places de treball més, el 34,1% de les necessàries
3)Augment dels serveis públics i de les cobertures socials aprofitant aquest augment de l'administració. D'aquesta forma s'aconseguiria no només un augment de l'estat del benestar si no que a l'hora s'incrementaria la qualitat de vida de moltes dones, a sobra de les quals encara recau tradicionalment el paper de la substitució d'aquests serveis com la cura de la gent gran o dels malalts de llarga durada atès que malauradament encara no s'ha aconseguit la seva plena igualtat en moltes de les nostres llars. Però, per altra banda, la privatització de serveis públics ha afectat negativament a moltes dones doncs en àmbits com la sanitat o l'educació i en llocs de treball interdepartamentals com els serveis administratius les plantilles estan ocupades majoritàriament per dones. Per tant els acomiadaments i la reducció de places els ha afectat especialment.
4)Establiment d'un pla de recuperació del camp en el que els aturats que desitgin posar en cultiu terres que actualment no ho estan accedeixin a emprèstits especials amb un període de carència de dos anys per tal d'adquirir les eines i llavors i llogar o adquirir les terres pertinents per iniciar aquesta activitat, mantenint fins el moment de la venda de la primera collita la prestació d'atur.
5)Reforma del sistema de finançament públic de forma que, a l'inrevés de com succeeix actualment, els que més ingressos tenen siguin els que més tributin sigui a través de l'IRPF, sigui a través d'impostos directes.
6)Un augment significatiu de les inspeccions de treball i que aquestes es realitzin per sorpresa a fi que aquelles empreses que realitzin contractacions fraudulentes i que aquelles que fan que els seus treballadors, obligats per la situació actual i per la por a perdre la feina, allarguin les seves jornades de treball més enllà de la jornada laboral establerta i que en alguns casos coneguts, com és el cas d'Ediciones Rueda arriben a les 11 i 12 hores diàries i obliguen al cap d'un temps als seus comercials a reconvertir-se en autònoms per conservar el lloc de treball i no incórrer en “irregularitats” en deixar de ser contractats.
7)Frenar les deslocalitzacions i les ERO mitjançant una política punitiva tal que les multinacionals i grans empreses hagin de retornar el total de les subvencions rebudes en forma d'incentius fiscals i d'altre mena o be directes. A això s'hauria d'acompanyar l'impediment de que en un període de com a mínim cinc anys aquesta empresa, les seves filials o empreses mare rebin cap altre subvenció. Els productes d'aquestes empreses s'haurien de sotmetre a una mena de boicot institucional de tal forma que els seus productes deixin d'adquirir-se a l'administració.
8)Incorporació al codi penal de la figura de l'empresari i del directiu especialitzat en descapitalitzar i crear les condicions necessàries per tal que es pugui justificar una ERO o una deslocalització aplicant-se multes econòmiques i responsabilitat social pel fet de ser actes d'especial repercussió social

Companyes i companys, ens veiem a la concentració i no oblideu convidar a totes i tots els vostres contactes a formar part del grup i a participar en les mobilitzacions, doncs el que les aturades i els aturats no siguem capaços de lluitar no ho faran els altres per nosaltres.

Salutacions cordials

No hay comentarios: